Layanan konsumen

0804-1-889-889

SMS

0815-112 99999

Email

customercare_bit@yahoo.com

Service Center

Bass Cahaya Elektrik ( Bpk. Sigit)

Jl. KH. Agus Salim No. 54 Banyuwangi

Telp : (0333) 417 700 / 891 0101 / 0813 3441 1810